Usługi w ramach kontraktu z NFZ

Spółka Partnerska Lekarzy
Bożena Błaszczyńska i Elżbieta Kołodziej
ul. Górnośląska 1, 44-180 Toszek
telefon do rejestracji:
32 233-43-72 lub 32 233-43-73